Regulovaný EU roaming

Od 15. června 2017 převádíme roamingové služby v rámci Evropské unie na regulované služby roamingu dle nařízení EU. Provoz služby se řídí dle obchodních podmínek operátora.

Během vašeho pobytu v zahraničních státech EU (EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) budete využívat své volné minuty a SMS stejně jako v ČR. Pokud máte aktivovaný mobilní internet, data můžete využívat taktéž v zahraničí.

Zde jsme pro vás připravili několik odpovědí na časté otázky:

Kolik stojí EU roamingové služby?

Cena minuty odchozího hovoru v EU odpovídá základní ceně do ostatních sítí dle vašich smluvních podmínek. Tyto ceny platí pro hlas, SMS, MMS i data. Pokud máte tarif s volnými jednotkami (minuty a SMS), budou se vám v roamingu uplatňovat. Privátní síť (volání zdarma v rámci skupiny) však v roamingových sítích nefunguje.

Pokud máte neomezené volání, je jedno, zda tento tarif využíváte doma, nebo v zahraničí (EU).

Je roaming nějak omezený?

Při využívání regulovaných služeb je poskytovatel roamingových služeb oprávněn zavést FUP tzv. politiku přiměřeného využívání roamingových služeb. Při překročení stanovených FUP limitů může operátor účtovat dodatečné příplatky na hlase, SMS, MMS i datech.

Jaké jsou příplatky po vyčerpání limitů a volných jednotek?

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jak je to s daty?

Jsou-li datové služby v roamingu aktivovány, za přenesená data Vám nebude účtováno nic navíc až do tzv. FUP limitu pro EU roaming. Jeho výše je odvozena individuálně dle vašich smluvních podmínek. Po jeho vyčerpání je účtován příplatek 0,20 Kč / MB bez DPH až do vyčerpání rozdílu domácího FUP limitu a FUP limitu pro EU roaming.

Jaký mám datový FUP limit ?

Limit objemu dat, stanovený nařízením EU pro námi poskytované roamingové služby, vychází z vaší současné úrovně datového balíčku (D1: 160 MB, D2: 550 MB, D3: 1,1 GB, D4: 1,3 GB). Tarify s neomezeným voláním mají limit 1,9 GB. Pokud data nemáte v ČR aktivované, je váš EU limit nulový.

Jak aktivovat datové služby v roamingu ?

K provozu datových služeb v roamingu je potřeba mít aktivní libovolný datový balíček, tedy běžná data v ČR. Dále vám na žádost zaktivujeme datové služby v roamingu. Pokud jste v minulosti využívali roamingová data, je nastavení již aktivní. Pamatujte však, že touto aktivací jsou dostupná data i v zemích mimo EU a tedy za ceny neregulované EU nařízením.

 

Jak se dozvím o dosažení limitu?

Jelikož jsou služby regulovaného roamingu pro všechny partnerské sítě novou službou a její nasazení do provozu teprve probíhá, určité detaily dnes nejsou známy. Předpokládáme, že uživatel bude notifikován pomocí SMS zprávy, ale pro jistotu doporučujeme hlídat si spotřebu dat měřícími aplikacemi nebo funkcemi mobilního telefonu. Pro informace o měření spotřeby dat čtěte naše FAQ.

Započítávají se naúčtované příplatky do data roaming limitu?

Příplatky naúčtované při provozu přesahující EU FUP se do data roaming limitu nezapočítávají. Je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost při spotřebě dat v roamingu.

Vztahují se regulace i na volání do zahraničí?

Uvedené podmínky platí pouze když jste v EU přihlášení do sítě našeho roamingového partnera a voláte např. z Rakouska do ČR, v rámci Rakouska na jiné rakouské číslo nebo když z Rakouska voláte například do sousedního Německa. Pro hovory z ČR do zahraničí platí ceník pro mezinárodní hovory.