Poskytování komunikačních služeb mobilní a pevné sítě
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Grantová agentura ČR
 
Slaboproudá elektroinstalace, strukturovaná kabeláž
 • OHL ŽS, a.s. (FEKT VUT  v Brně)
 • ApS Brno s.r.o. (VTP ICT Zlín)
 • GEMO Olomouc, spol. s r.o. (ÚMTM LF UP)
 • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
 • IMOS Brno, a.s. (VUT)
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Zlínstav a.s.
 • Metrostav a.s.